كتاب هاي جديد

مرجع كاربردي آموزش HTML&CSS3 جرم شناسي سايبري آموزش كاربردي مباحث مهندسي شيمي و مهندسي نفت با م آموزش سريع Primavera P6 مرجع طلايي 3ds MAX در معماري

كاربرد رياضي و آمار در مديريت ريسك مالي گنجينه كنترل پروژهتجارت الكترونيكيآزمايشگاه نرم افزارحاكميت فن آوري اطلاعات و ارتباطات

اندازه گيري نرم افزاري معماري امن نرم افزار پيچيدگي نرم افزار سياست هاي امنيت اطلاعات و ارتباطاتشبكه هاي موردي

نيازمنديهاي نرم افزار يكپارچگي نرم افزار راهنماي جامع برنامه نويسي اندرويد تمركز روي هدف حكايت دولت و فرزانگيكليه كتاب هاي جديد

ويترين

مرجع كاربردي آموزش HTML&CSS3 جرم شناسي سايبري آموزش كاربردي مباحث مهندسي شيمي و مهندسي نفت با م آموزش سريع Primavera P6امنيت پيكربندي تجهيزات شبكه

آزمون امنيت اعتبار سنجي نرم افزاركيفيت نرم افزار ترفند هاي امنيت شبكه پدافند غير عامل شبكهفن آوري اطلاعات و ارتباطات

امنيت صفحات وب ارزيابي امنيت فن آوري اطلاعات و ارتباطات امنيت سايت شبكه زير ساخت امنيت اينترنتمجازي سازي فن آوري اطلاعات

آموزش پيشرفته طراحي ساخت و توليد در NXراهنماي كاربردي ويندوز 10 مركز عمليات امنيت SOC راهنماي جامع 2013 #c مهندسي كاربردهاي متريك هاي نرم افزاري

گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي كامپيوتر آموزش گام به گام پريميرپرو 6 ( همراه با دو DVD راهنماي كاربردي كتيا CATIAشبكه هاي مورديآموزش كاربردي PHP 5.6

آموزش پيشرفته مباحث مهندسي مكانيك با MATLAB روش هاي تحقيق درمديريت شناخت GPS مفاهيم وكاربردها كاربرد GIS درمكانيابي راهنماي جامع VISUAL BASIC.NET 2010


كليه كتاب هاي ويترين