تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (2)

كتاب مهندسي پدافندغيرعامل شبكه هاي كامپيوتري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ منيرسادات شاه ولايتي
قيمت: 650000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 552500 ريال
كتاب پدافند غير عامل شبكه
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: دكتر ناصر مديري؛ منيرسادات شاه ولايتي
قيمت: 650000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 552500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1