تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (4)

كتاب مرجع كاربردي ريويت 2015
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مهدي جوادنيا
قيمت: 1000000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 850000 ريال
كتاب مرجع كاربردي وي ري V.ray
ناشر: انتشارات مهرگان قلم
پديدآور: مهدي جوادنيا
قيمت: 1400000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1190000 ريال
كتاب مرجع طلايي 3ds MAX در معماري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مهدي جوادنيا
قيمت: 1500000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1275000 ريال
كتاب فتوشاپ در معماري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مهدي جوادنيا؛ ميلاد گل كاري
قيمت: 700000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 595000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1