تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (32)

كتاب مهندسي كاربردهاي متريك هاي نرم افزاري
ناشر: انتشارات مهرگان قلم
پديدآور: دكتر ناصر مديري؛ مهندس زهرا غلامي
قيمت: 500000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 425000 ريال
كتاب مهندسي طراحي و برنامه نويسي امن صفحات وب
ناشر: انتشارات مهرگان قلم
پديدآور: دكتر ناصر مديري؛ مهرداد جنگجو؛ مهندس سيد ابولحسن پور حسيني
قيمت: 300000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 255000 ريال
كتاب مهندسي آزمون اعتبار سنجي و تست نرم افزار
ناشر: انتشارات مهرگان قلم
پديدآور: رويا واعظي؛ دكتر ناصر مديري
قيمت: 550000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 467500 ريال
كتاب يكپارچگي نرم افزار
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: دكتر ناصر مديري؛ اولدوز كريمي
قيمت: 450000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 382500 ريال
كتاب نيازمنديهاي نرم افزار
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: دكتر ناصر مديري؛ لاله صابر
قيمت: 230000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 195500 ريال
كتاب مديريت امنيت اطلاعات
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: دكتر ناصر مديري؛ مريم جدي
قيمت: 700000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 595000 ريال
كتاب مجازي سازي فن آوري اطلاعات
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: دكتر ناصر مديري؛ افشين رضاخاني؛ نسيبه محمدي
قيمت: 190000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 161500 ريال
كتاب شبكه هاي موردي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: دكتر ناصر مديري؛ محمد حسن فرزين
قيمت: 360000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 306000 ريال
كتاب سياست هاي امنيت اطلاعات و ارتباطات
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: دكتر ناصر مديري؛ بنفشه فشاركي؛ مريم گريواني
قيمت: 700000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 595000 ريال
كتاب زير ساخت امنيت اينترنت
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: دكتر ناصر مديري؛ احسان يزدان پرست
قيمت: 490000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 416500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 4