تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (5)

كتاب فرمول ها و توابع اكسل بر اي حسابداري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: امير حسين رضايي
قيمت: 570000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 484500 ريال
كتاب حرفه اي شويد (7 مهارت براي حرفه اي شدن)
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: اريك وور؛ امير حسين رضايي
قيمت: 480000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 408000 ريال
كتاب علم بازاريابي شبكه اي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: رندي گيج؛ امير حسين رضايي
قيمت: 1200000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1020000 ريال
كتاب دوام آوردن در بازاريابي شبكه اي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مارك يارنل؛ رنه ريد يارنل؛ امير حسين رضايي
قيمت: 1350000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1147500 ريال
كتاب اولين جملات در بازاريابي شبكه اي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: تام بيگ ال شرايتر؛ امير حسين رضايي
قيمت: 650000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 552500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1