تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (2)

كتاب مهندسي آزمون امنيت , اعتبار سنجي و تست نرم افزار
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ طاهره نيري فرد
قيمت: 350000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 297500 ريال
كتاب آزمون امنيت اعتبار سنجي نرم افزار
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: دكتر ناصر مديري؛ طاهره نيري فرد
قيمت: 350000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 297500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1