تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (240)

كتاب مهندسي سياست هاي امنيت شبكه هاي كامپيوتري
ناشر:
پديدآور:
قيمت: 1700000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1445000 ريال
كتاب مهندسي پدافندغيرعامل شبكه هاي كامپيوتري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ منيرسادات شاه ولايتي
قيمت: 1900000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1615000 ريال
كتاب مهندسي اينترنت وكسب وكارالكترونيكي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ پروين شكيبا
قيمت: 2600000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 2210000 ريال
كتاب مهندسي كيفيت نرم افزار
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ كسري صدر؛ صديقه آهنگري
قيمت: 2000000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1700000 ريال
كتاب مهندسي فن آوري سيستم هاي راديو شناسه RFID
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ محمد شيرافكن
قيمت: 1300000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1105000 ريال
كتاب مهندسي معماري امنيت شبكه اينترنت
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ احسان يزدان پرست
قيمت: 1900000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1615000 ريال
كتاب مهندسي امنيت شبكه هاي كامپيوتري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ مهرداد جنگجو
قيمت: 2000000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1700000 ريال
كتاب مهندسي پيچيدگي نرم افزار
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ مسعود رفيقي
قيمت: 2100000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1785000 ريال
كتاب آزمايشگاه تحليل,طراحي وپياده سازي نرم افزار (RUP+UML )
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ مهرداد جنگجو
قيمت: 1600000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1360000 ريال
كتاب مهندسي پيكربندي امن تجهيزات سايت هاي كامپيوتري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ مرتضي سالاري
قيمت: 1900000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1615000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 25