تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (19)

كتاب خودآموزآسان گوگلGoogle
ناشر: مهرگان قلم،موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ
پديدآور: امير فروزنده دهكردي
قيمت: 40000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 34000 ريال
كتاب خودآموزآسان فلش cs4
ناشر: مهرگان قلم،موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ
پديدآور: امير فروزنده دهكردي
قيمت: 40000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 34000 ريال
كتاب خودآموزآسان اكسل 2010
ناشر: مهرگان قلم،موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ
پديدآور: مهدي محمدي زنجاني
قيمت: 40000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 34000 ريال
كتاب خودآموزآسان اكسس 2010
ناشر: مهرگان قلم،موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ
پديدآور:
قيمت: 35000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 29750 ريال
كتاب خودآموزآسان پاورپوينت 2010
ناشر: مهرگان قلم،موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ
پديدآور: جواد زارع
قيمت: 40000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 34000 ريال
كتاب خودآموزآسان ورد2010
ناشر: مهرگان قلم،موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ
پديدآور: امير فروزنده دهكردي
قيمت: 40000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 34000 ريال
كتاب خودآموزآسان ياهوYAHOO
ناشر: مهرگان قلم،موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ
پديدآور: جواد زارع
قيمت: 40000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 34000 ريال
كتاب خودآموزآسان ويندوز7
ناشر: مهرگان قلم،موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ
پديدآور: مجيد جوادي
قيمت: 40000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 34000 ريال
كتاب خودآموزآسان ويروس يابي
ناشر: مهرگان قلم،موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ
پديدآور: محمدحسين جزايري
قيمت: 35000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 29750 ريال
كتاب خودآموزآسان سخت افزار
ناشر: مهرگان قلم،موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ
پديدآور: جواد كريمي
قيمت: 40000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 34000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 3