تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب حد اقل مربعات جزئي smart PLS
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: جي . ديويد گارسون؛ ابراهيم فربد
قيمت: 400000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 340000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1