مشخصات كتاب


شبكه هاي موردي
موضوع:
پديدآورنده:
نويسنده:دكتر ناصر مديري
نويسنده:محمد حسن فرزين
ناشر:

مهرگان قلم

236 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 500 نسخه
تاريخ نشر:1396
قيمت :260000 ريال
قيمت انتشارات مهرگان قلم :221000 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: