مشخصات كتاب


مدل سازي معادلات ساختاري در داده هاي پرسش نامه اي به كمك نرم افزار AMOS 24
موضوع:
پديدآورنده:
نويسنده:ابراهيم فربد
ناشر:

مهرگان قلم

وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 500 نسخه
تاريخ نشر:1398
قيمت :430000 ريال
قيمت انتشارات مهرگان قلم :365500 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: