مشخصات كتاب


تحليل داده هاي پرسش نامه اي به كمك نرم افزار IBM SPSS 25
موضوع:
پديدآورنده:
نويسنده:ابراهيم فربد
نويسنده:بهنام اولادي
نويسنده:نرگس عباسي
ناشر:

مهرگان قلم

وزيري (شوميز) - چاپ 2 - 50 نسخه
تاريخ نشر:1398
قيمت :850000 ريال
قيمت انتشارات مهرگان قلم :722500 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: