مشخصات كتاب


آموزش اعداد انگليسي
موضوع:
بنويس رنگ كن ياد بگير همراه با تلفظ
پديدآورنده:
گردآورنده:سارا پور ادهم
ناشر:

مهرگان قلم

12 صفحه - سلطاني (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه
978-622-7415-04-9
تاريخ نشر:1400
قيمت :400000 ريال
قيمت انتشارات مهرگان قلم :340000 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: